JETSTAR PACIFIC ARILINES XIN THÔNG BÁO


Jetstar Pacific Airlines xin cập nhật thông báo mới nhất về việc hủy các chuyến bay như sau vì ảnh hưởng của dịch bệnh Corona như sau. Quý Đại lý có mã đặt chỗ khởi hành trong giai đoạn hủy và cần hỗ trợ xử lý các thay đổi/hoàn vé, cũng như các thông tin liên quan vui lòng liên hệ Trung tâm phục vụ khách hàng Jetstar Pacific – tổng đài 19001550 để được hỗ trợ.
 
Chuyến baySố hiệu chuyến bayGiai đoạn hủy
HAN-HKG - HANBL160 - BL161Từ 06.02/2020 - 29/02/2020
HAN-CAN - HANBL150 - BL151Từ 09/02/2020 - 29/02/2020
SGN-CAN - SGNBL154 - BL 155Từ 09/02/2020 - 29/02/2020
CAN  - HANBL151Từ 03/02/2020 - 29/02/2020
CAN - SGNBL155Từ 02/02/2020 - 29/02/2020
HAN - CANBL150Ngày 02/02/2020
SGN - CANBL154Ngày 04/02/2020 và 07/02/2020

Quý Đại lý vui lòng nắm thông tin và triển khai cho mạng bán của mình được biết, Xin chân thành cảm ơn!!!

JETSTAR PACIFIC ARILINES XIN THÔNG BÁO - TìmVéBay.Vn Vé Tàu Lửa đi Cà Ná
Giảm giá: 1% - Giảm giá: 2% - Giảm giá: 3% - Giảm giá: 4% - Giảm giá: 5% - Giảm giá: 6% - Giảm giá: 7% - Giảm giá: 8% - Giảm giá: 9% - Giảm giá: 10% - Giảm giá: 11% - Giảm giá: 12% - Giảm giá: 13% - Giảm giá: 14% - Giảm giá: 15% - Giảm giá: 16% - Giảm giá: 17% - Giảm giá: 18% - Giảm giá: 19% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 21% - Giảm giá: 22% - Giảm giá: 23% - Giảm giá: 24% - Giảm giá: 25% - Giảm giá: 26% - Giảm giá: 27% - Giảm giá: 28% - Giảm giá: 29% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 31% - Giảm giá: 32% - Giảm giá: 33% - Giảm giá: 34% - Giảm giá: 35% - Giảm giá: 36% - Giảm giá: 37% - Giảm giá: 38% - Giảm giá: 39% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 41% - Giảm giá: 42% - Giảm giá: 43% - Giảm giá: 44% - Giảm giá: 45% - Giảm giá: 46% - Giảm giá: 47% - Giảm giá: 48% - Giảm giá: 49% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 51% - Giảm giá: 52% - Giảm giá: 53% - Giảm giá: 54% - Giảm giá: 55% - Giảm giá: 56% - Giảm giá: 57% - Giảm giá: 58% - Giảm giá: 59% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 61% - Giảm giá: 62% - Giảm giá: 63% - Giảm giá: 64% - Giảm giá: 65% - Giảm giá: 66% - Giảm giá: 67% - Giảm giá: 68% - Giảm giá: 69% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 71% - Giảm giá: 72% -